Overkoepelende bedrijf

De status van de handelsagent kan worden vervangen door de status van werknemer!

Het Frankrijk heeft ongeveer 28.000 sales agents, 15.000 bedrijven onafhankelijk directe verkoop (VDI) en meer dan 10.000 verschillende onafhankelijke verkopers. Naast deze cijfers, een realiteit: wanneer is onafhankelijk en niet altijd voorbereid op management, ontdekken we de verplichte sociale lasten, die wel of geen voordelen. Voegt BTW, vennootschapsbelasting, boekhouding en administratie.

Voor huizenverkopers / Direct Sales (VDI)-status is onduidelijk. Na de eerste twee jaren van de exploitatie gedurende welke de loonbelasting lager zijn, op voorwaarde dat het incidenteel wordt uitgeoefend rate "volle pot" wordt toegepast. Als een verkoper geeft geen recept, zal het nog steeds betaalt haar 1350 francs (minimale) kosten. Vervolgens stegen tot ongeveer 38%. Hard, hard ...

Ondersteuning